Menu

NADAČNÍ AKCE

Vlastními akcemi či partnerskou spoluprací na akcích chce Nadace LR spolu/podpořit realizaci aktivit pro děti a mládež nebo aktivity charitativního typu, jakým je například darování krve.

Nadace LR přišla rovněž se záměrem uspořádání charitativní akce (např. koncertu) ve prospěch konkrétního projektu nebo jednotlivce.

Tyto aktivity by se měly stát pravidelnými, tradičními a měly by motivovat nejen zapojené subjekty, ale také přizvat ke spolupráci a spoluaktivitě další příznivce a dobrovolníky.