Menu

Nadace Lenky a Romana Šmidberských zorganizovala sportovně charitativní akci v Parku Na Špici ve prospěch Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s. Na spoluorganizaci se podílela mezinárodní logistická společnost CEE Logistics a.s., která se do akce zapojila svými více než 70 sportovními dobrovolníky.
Cílem nadační akce byla příprava sportovních i relaxačních aktivit směrovaných k rodinám s hendikepovanými dětmi, klienty Střediska rané péče, a zároveň uspořádání charitativního běhu, jehož podstatou bylo osobní nasazení zúčastněných běžců a následné zpeněžení jejich sportovního výkonu.
Toto zpeněžení Nadace LR přislíbila a výtěžek z charitativního běhu ve výši 45.550 Kč putoval do Střediska rané péče.

Motto sportovního odpoledne znělo „POMÁHEJME BĚHEM“ a jeho podstatou byla příprava 3 běžeckých okruhů v různých délkách, aby se mohl zapojit opravdu každý. Zlatý okruh v délce 6 Km byl ohodnocen poukázkou v hodnotě 1.000 Kč, stříbrný v délce 2,4 Km v hodnotě 500 Kč a bronzový okruh v délce 750 m byl ohodnocen 100 Kč za dospělého a 50 Kč za dítě.
Zlatého okruhu se zúčastnilo celkem 19 běžců, z toho 1 borec oběhl zlatý okruh 2x a vysloužil si titul ŽELEZNÉHO MUŽE.
Ve stříbrném okruhu se představilo celkem 27 běžců a do bronzového se zapojily celé rodiny z klientely Střediska rané péče - konkrétně 80 dospělých a 81 dětí.

Sportovní odpoledne nebylo jen o běhu. Dobrovolníci z řad CEE Logistics a.s. sehráli volejbalové utkání a vítězný tým byl odměněn sladkými perníkovými medailemi. Do sportovního programu jsme zařadili také  klientku Nadace LR, naší úžasnou cyklistku Terezku Vargovou, která na svém lehokole několikrát profrčela bronzový okruh, následována týmy koloběžkářů z řad dobrovolníků. 
Všichni jsme z jejích sportovních úspěchů nadšeni a její sportovní zapálení se Nadace LR rozhodla podpořit částkou 20.000 Kč a také věnováním cyklodresu a cyklovlaječek. CEE logistics tento dárek doplnilo věnováním dalšího cyklotrička.
V prostorách parku byla pro děti připravena různá zábavní stanoviště, nechyběl skákací hrad, malování na obličej a tvarování zvířátek z balónků. Chtěli bychom poděkovat také členům z Atletiky bez bariér, kteří obohatili program svým sportovním stanovištěm.

Závěrečný program se nesl v duchu gratulací, poděkování všem účastníkům, rozdávání medailí a diplomů a na závěr nechybělo vyhlášení nejlepších běžců. Věříme, že všichni účastníci si užili krásné odpoledne a něco nám napovídá, že tuto akci v příštím roce opět s radostí zopakujeme.

Touto cestou děkujeme všem aktivním dobrovolníkům z řad Nadace LR a především všem ze společnosti CEE Logistics a.s., ktěří přislíbili aktivní účast i v příštím roce.

Krátký videospot z akce:

https://youtu.be/2Y4_8FfBfok

Plakat_na_web