Menu

O nás

Zakladateli rodinné Nadace LR jsou manželé Lenka a Roman Šmidberských.

Nadace byla založena v roce 2015.

Slovo zakladatelů

Rodinnou nadaci jsme s manželem založili na podzim roku 2015. Vedly nás k tomu naše letité soukromé charitativní aktivity, kterým jsme chtěli dát ucelený směr a cíl. Naše podpora v rámci Pardubického kraje, ve kterém žijeme, je zaměřena především k dětem. Jednak k těm, které svůj život nestartují v plném zdraví a potýkají se s tělesným, či mentálním hendikepem, ale také podporujeme talentované děti, které chtějí jít za svým snem a nedovoluje jim to sociální rodinné zázemí. Pomocnou ruku podáváme rovněž organizacím, které s dětmi pracují, či se snaží tvořivě rozvíjet jejich volnočasové aktivity. Sami organizujeme vlastní nadační akce a projekty, jejichž prostřednictvím pomáháme potřebným. Náš nadační tým není velký, ale v průběhu let se postupně rozrůstá o spřízněné duše našich přátel, kamarádů a podporovatelů, kteří s námi sdílí smysluplnost pomoci. Různorodé příběhy „našich dětí“ nás mnohdy velmi dojímají a společně se radujeme z jejich sebemenších úspěchů, progresu, či osobního růstu. V rodinách starajících se o nemocné děti se setkáváme s velkou vnitřní silou rodinných příslušníků, což je i po nás velmi inspirativní. V rámci našich charitativních projektů tak roste i společná radost a zkušenost, že obdarovávat druhé přináší velký dar také samotným donátorům. Což naplňuje myšlenku, s jakou jsme nadaci zakládali.

Cíle Nadace LR

Podporujeme nadané děti, kterým chybí finanční prostředky pro rozvoj výjimečného talentu a dosažení jejich snů a cílů.

Podporujeme organizace zaměřující se na volnočasové aktivity dětí nadaných sportovně či hudebně.

Podporujeme děti hendikepované, vyžadující zvláštní péči, tak, aby se jim lépe žilo a byly na světě šťastnější. Podporujeme i organizace stejného zaměření.

Podporujeme také rozvoj kultury v našem městě. Všechny naše aktivity a podpora jsou směřovány na Pardubický kraj, ve kterém žijeme.

Struktura Nadace LR

Ředitel Nadace: Mgr. Lenka Šmidberská; lenka.smidberska@nadacelr.cz
Revizor Nadace: Pavla Endlová; pavla.endlova@nadacelr.cz
Výkonný manažer Nadace: Romana Oulická; romana.oulicka@nadacelr.cz
Asistentka Nadace LR: Barbora Havránková; barbora.havrankova@nadacelr.cz

Orgány Nadace LR

Správní rada

Předseda správní rady: Mgr. Lenka Šmidberská

Člen správní rady: Roman Šmidberský

Člen správní rady: Mgr. Ing. Vítězslav Paděra

Revizor Nadace: Pavla Endlová

Zdroje Nadace LR