Menu

Díky našim klientům známe náročnost léčby vážně nemocných dětí. Ovlivňuje celé rodiny a dlouhodobý pobyt v nemocnici je pro děti velkou zátěží. Bohužel se někdy v rámci léčebného postupu jejich pobyt v nemocnici protáhne na několik týdnů. Je již samozřejmostí, že malé děti mohou mít v nemocnice rodiče, ale odloučení od sourozenců a zbytku rodiny je poznamená. Proto se u nás budují rodinné pokoje, které poskytnou rodinám s vážně nemocnými dětmi soukromí. Jsou to místa, kde je můžou jejich sourozenci a rodina navštívit. Mohou tady s nimi být delší dobu, přes noc a také o víkendech a nenarušují běžnou práci na oddělení a ani oni nejsou rušeni.
Oslovili jsme proto v loňském roce primáře dětského odd. v Pardubicích MUDr. Mariana Šenkeříka, Ph. D. a předložili mu náš plán postavit takový pokoj v naší pardubické nemocnici. Nejenže jsme okamžitě našli společnou řeč, ale ihned se do plánu zapojil i pan generální ředitel MUDr. Tomáš Gottvald – jeho dopis přikládáme: