Menu

Hradišťan & Jiří Pavlica a pěvecký sbor CONTINUO Pardubice

 

V pondělí 26. listopadu 2018 od 19 hodin spolupořádá Nadace Lenky a Romana Šmidberských ve Východočeském divadle Pardubice Společný charitativní koncert dvou hudebních uskupení s širokým žánrovým záběrem a zajímavým uměleckým propojením. Vystoupí Jiří Pavlica & Hradišťan společně s pěveckým sborem CONTINUO Pardubice.                

Obě hudební tělesa spolu v minulosti již spolupracovala a připravovaným koncertem se spolupodílí na záměru Nadace LR pomoci pardubické organizaci pečující o děti vyžadující zvláštní péči – Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ.                                

Nadační akce je cílená na podporu zakoupení nového svozového autobusu pro klienty Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ. Ten bude speciálně upravený pro potřeby klientů Svítání.

Stávající 4 svozové minibusy ročně najedou přes 150 tisíc kilometrů. Jen díky nim může řada žáků a klientů bezpečně a pohodlně cestovat ze svých domovů z různých míst po celém Pardubickém kraji každé ráno do školy a odpoledne zpět.

Nadace LR v letošním roce přispěje Svítání vlastní podporou v celkové částce 100.000,- Kč, přičemž v loňském roce 2017 nastartovala sbírku na tento autobus prvním složeným darem v hodnotě 30.000,- Kč.

Podporou uvedeného hudebního projektu prožijí hosté Východočeského divadla Pardubice příjemný večer se skvělým hudebním zážitkem. Současně se budou podílet na přiblížení se k cílové částce potřebné k zakoupení nového svozového autobusu. Příspěvek hostů bude připojen k nadačnímu daru, čímž se darovaná částka navýší a možný datum koupě autobusu se přiblíží.

Nadace LR děkuje za podpoření a partnerství v tomto nadačním projektu.