Menu

Hradišťan & Jiří Pavlica a pěvecký sbor CONTINUO Pardubice

 

Nadace Lenky a Romana Šmidberských uspořádala charitativní koncert, který se konal 26. listopadu 2018 ve Východočeském divadle v Pardubicích na podporu Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, konkrétně na podporu sbírky na zakoupení svozového autobusu pro děti vyžadující zvláštní péči, o něž se Škola denně stará.
V rámci jednoho večera se podařilo propojit ojedinělé hudební těleso Hradišťan pod uměleckým vedením Jiřího Pavlici, pěvecký sbor Continuo Pardubice a v závěru dokonce i muzikoterapeutický bubenický soubor Mlima Jua SVÍTÁNÍ.

Ve vyprodaném Východočeském divadle panovala neopakovatelná atmosféra.
Hudba je fenomén, který umí spojit i zdánlivě odlišná uskupení. Dokáže k sobě vtáhnout i děti, které v každodenním životě mají jinou startovací čáru, než mají zdravé děti. Tento večer se povedlo propojit sbor s cimbálem, hlasy mužské ladily spolu s ženskými, dětské bubnování přirozeně splynulo s nástroji zkušených hudebníků a všichni se viditělně cítili dobře jeden vedle druhého.
Pospolitost účinkujících se přenesla i do hlediště. Poslední symbolickou písní Ach synku, synku Jiří Pavlica rozezpíval celé divadlo tak, že se všichni po dvě a půl hodiny trvajícím hudebním prožitku spokojeně odebrali domů, kde jim hudba Hradišťanu ještě dlouho zněla v uších.

Smyslem večera bylo prostřednictvím podpoření zajímavého hudebního projektu pomoci škole, se kterou Nadace LR dlouhodobě spolupracuje.
Podařilo se vtáhnout do myšlenky smysluplné pomoci jak účinkující Hradišťan, který společně se sborem Continuo přispěli do sbírky částkou 10 000 Kč, tak i diváky a partnery, kteří se k nadační myšlence připojili a nadační vklad 100 000 Kč navýšili o dalších 32 000 Kč.

Celkově se tedy SVÍTÁNÍ podařilo předat 143 450 Kč na sbírku zakoupení svozového autobusu.

A navíc se všichni po koncertě rozloučili s pocitem, že se udál krásný okamžik, na kterém se všichni svojí účastí spolupodíleli.

„A to je podstatou činnosti, kterou považujeme za smysluplnou a která nás těší“.
( Lenka Šmidberská )

Nadace LR děkuje za podpoření a partnerství v tomto nadačním projektu.