Menu

Kontakt

NADACE LENKY A ROMANA ŠMIDBERSKÝCH

IČO: 045 28 921

třída Míru 2800
530 02 Pardubice
E: info@nadacelr.cz
T: +420 464 601 876

Nadace zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové,  spisová značka N 409.

Projektový manažer:
Mgr. Monika van Leeuwen
E: monika.leeuwen@nadacelr.cz
T: +420 604 320 901

Back Office:
Tereza Pospíšilová
E: tereza.pospisilova@nadacelr.cz
T:+420 730 130 422

Ředitel a předseda správní rady:
Mgr. Lenka Šmidberská
E: lenka.smidberska@nadacelr.cz

Revizor Nadace:
Pavla Endlová
E: pavla.endlova@nadacelr.cz

GDPR – Informace o ochraně osobních údajů
Nadace Lenky a Romana Šmidberských (dále jen „provozovatel“) si uvědomuje důvěrnost uvedených osobních údajů a informace o uživateli uchovává a zpracovává v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.