Menu

MIKULÁŠSKÝ BĚH HVĚZDY PARDUBICE

5. prosince Hvězda Pardubice uspořádala již 23. ročník Mikulášského běhu. Tentokrát v komornější atmosféře, ale akce se vyvedla. Z celkem 115 běžců bylo 95 z nejmladších kategorií a žactva. Dospělých a mládežníků se sešlo 20. Běžci se mohli přihlásit do 3 kategorií. Trať na 900 m, 1 800 m a 2 700 m. V cíli na běžce čekal Mikuláš s čertem. Následně pak dětem rozdávali sladký mikulášský balíček s cílovou medailí.

„Konání letošního ročníku Mikulášského běhu bylo do poslední chvíle nejisté, vzhledem k situaci ohledně koronaviru. Dá se říci, že jsme vše nachystali a doufali, že se situace zlepší natolik, abychom mohli 23. ročník tohoto běhu uspořádat. Myslím, že jsme měli velké štěstí, že se situace trochu zlepšila a my tak akci uspořádali v řádném termínu v sobotu 5. prosince. Samozřejmě bylo nutné respektovat příslušná nařízení vlády a hygienická opatření, ale akci jsme přesunuli z lesoparku na Městský atletický stadion, kde bylo jednodušší stanovená pravidla dodržet, a vše jsme zvládli.“ uvádí manažerka Hvězdy Pardubice, Jana Kárníková.

Mikulasky_beh_2020_plakat_-_OK-1