Menu

Hvězda Pardubice z.s.

Hvězda Pardubice z.s. je sportovním klubem a dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu a sport. Ve spolku se dobrovolně sdružují sportovní oddíly provozující vlastní sportovní činnost.

Spolek Hvězda Pardubice provozuje atletický stadion, zřizuje oddíly, pořádá závody jednotlivých oddílů, pořádá společenské, kulturní a vzdělávací akce.

Během roku pořádá Hvězda Pardubice na 30 sportovních akcí za účasti i nejlepších českých atletických reprezentantů, včetně atletů ze zahraničí. Pořádá také závody pro nejmladší atlety a v roce 2017 poprvé uspořádala Dětský den s atletikou, který měl mimořádný ohlas.

Snaží se vést děti ke sportu a rozvíjet jejich pohybové dovednosti. Opět byly pro děti přichystány i bohaté odměny za jejich snažení.

www.hvezda-pardubice.cz