Menu

Hvězda Pardubice z.s.

Hvězda Pardubice z.s. je sportovním klubem a dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu a sport. Ve spolku se dobrovolně sdružují sportovní oddíly provozující vlastní sportovní činnost.

Spolek Hvězda Pardubice provozuje atletický stadion, zřizuje oddíly, pořádá závody jednotlivých oddílů, pořádá společenské, kulturní a vzdělávací akce.

Během roku pořádá Hvězda Pardubice na 30 sportovních akcí za účasti i nejlepších českých atletických reprezentantů, včetně atletů ze zahraničí. Pořádá také závody pro nejmladší atlety a v roce 2017 poprvé uspořádala Dětský den s atletikou, který měl mimořádný ohlas.

V Nadaci LR jsme se rozhodli věnovat příspěvek 15.000,- Kč na akci Dětský den s atletikou 2018 konaný dne
8. května 2018 – odměny a ceny pro soutěžící děti.

Během Dětského dne s atletikou 2018 byly dětem opět představeny jednotlivé atletické disciplíny, které si mohly i vyzkoušet. Disciplíny, které je čekaly: sprint, překážky, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, hod diskem, kladivem, oštěpem (raketkou), opičí dráha, střelba na basketbalový koš, házení na cíl a spousta dalších disciplín.

Záměrem akce bylo přivést více dětí ke sportu a rozvíjet jejich pohybové dovednosti. Opět byly pro děti přichystány i bohaté odměny za jejich snažení.

www.hvezda-pardubice.cz