Menu

Dětský den s atletikou

Nadace Lenky a Romana Šmidberských věnovala příspěvek 15.000,- Kč na akci Dětský den s atletikou 2018 konaný dne 8. května 2018 – odměny a ceny pro soutěžící děti.

Během Dětského dne s atletikou 2018 byly dětem opět představeny jednotlivé atletické disciplíny, které si mohly i vyzkoušet. Disciplíny, které je čekaly: sprint, překážky, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, hod diskem, kladivem, oštěpem (raketkou), opičí dráha, střelba na basketbalový koš, házení na cíl a spousta dalších disciplín.

Záměrem akce bylo přivést více dětí ke sportu a rozvíjet jejich pohybové dovednosti.
Opět byly pro děti přichystány i bohaté odměny za jejich snažení.