Menu

Dětský den s atletikou 2019

Dne 8. května 2019 se konal na Městském atletickém stadionu na Dukle již třetí ročník Dětského dne s atletikou 2019. 


Cílem této akce bylo přiblížit dětem různé sportovní disciplíny a přivést je tím ke sportu a motivovat je k pohybovým aktivitám. Hrací kartu si vyzvedlo 715 dětí a dle odhadů organizátorky, Jany Kárníkové ze spolku Hvězda Pardubice, se v tento den pohybovalo na Městském atletickém stadionu kolem 1500 lidí.
Děti si vyzkoušely překážkový běh, sprint, hod diskem, kladivem, oštěpem či raketkou, skok do dálky, opičí dráhu a jiné.

Nadace LR tuto akci podpořila částkou 20.000 Kč, ze které byly pořízeny ceny a odměny pro soutěžící děti.

Dárky a ceny byly připravené pro všechny děti (batůžky na hory, náramky, reflexní pásky, sladkosti atd.).

Prvních 600 dětí navíc získalo stylové tričko.

Dětský den s atletikou měl výrazně pozitivní odezvu jak u dětí, které si užili spoustu zábavy a odnesly si pěkné dárky, a jejich rodičů, tak i u zástupců města, což nás velmi těší. Již nyní můžeme s jistotou říci, že příští rok akci určitě zopakujeme. (Jana Kárníková, místopředsedkyně spolku Hvězda Pardubice z.s.)

Nadace Lenky a Romana Šmidberských byla jedním z hlavních partnerů 3. ročníku této akce.

http://www.atletika-pardubice.cz/galerie/detsky-den-s-atletikou-2019_11/

Plakat_DD_19