Menu

Matěj je bakalářem umění s čestným diplomem

Matěj Číp je bakalářem umění s čestným diplomem, který získal na Northern State University.
Stal se prvním studentem oboru hudební interpretace – hra na cimbál a bicí nástroje v USA. 
Matěj vystudoval také vedlejší obor čínštinu, kterou využil při svém studiu na Centrální konzervatoři v Pekingu.
Na jeho cestě za snem ho Nadace LR finančně podpořila a jsme na jeho úspěch velice pyšní.

Velká gratulace Matěji!kiss