Menu

Talentem přes proPASt

Přijali jsme pozvání Rodinného Integračního Centra z.s. v Pardubicíh (RIC) a zúčastnili se velmi příjemné akce Talentem přes proPASt.  Společně s klienty centra a jejich rodinami  jsme strávili nedělní odpoledne i podvečer v přátelské atmosféře.

Součástí programu byla hudební vystoupení talentovaných mladých lidí s poruchami autistického spektra (PAS), akci doprovázela výstava obrázků a keramiky dětí s PAS, příjemným osvěžením byla i ukázka muzikoterapie a foto koutek. Třešničkou na dortu bylo pak pro všechny zúčastněné vystoupení zpěváků Voxela a Pokáče.

Závěrem jsme si také mohli společně s pracovníky RICu zazpívat jejich hymnu. Nadace LR podporuje projekty Rodinného Integračního Centra třetím rokem.  

Zároveň jsme slavili v sobotu 2.4. SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU. Celý svět v tento den vyjadřuje svou podporu lidem s autismem. Dominantním prvkem tohoto data je modrá barva, která je barvou komunikace a vyjádření. 

Děkujeme za pozvání a přejeme Vám hodně sil a úspěchů ve Vaší práci. smile