Menu

Rodinné Integrační Centrum (RIC) pomáhá a podporuje rodiny s dětmi a osoby se speciálními potřebami, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním.
RIC vzniklo v roce 2005 jako 2. organizační jednotka Sdružení pro ranou péči v Pardubicích.
Stěžejní součástí aktivit je také forma podpory dětí s autismem v rámci Homesharingu, o které se můžete dozvědět více na stránka Rodinného Integračního Centra.

Rodinné Integrační Centrum se zaměřuje na aktivity:

Registrované sociální služby:

 • Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS, poruchami komunikace a sociální interakce ve věku od 1-7 let .
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS ve věku od 8 do 18 let.
 • Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra od 16 do 64 let.

Aktivizační služby a integrační aktivity:

 • Komunitní rodičovské skupiny s hudební aktivitou.
 • Komunitní rodičovské skupiny s pohybovou aktivitou. 
 • Integrační kroužky a kluby pro děti se speciálními potřebami.
 • Vzdělávací aktivity, tréninkové aktivity, besedy, workshopy, psychosociální aktivity, diskusní skupiny, osvětové akce, svépomocné skupiny, aj.
 • Doprovázení a péče o dítě/ osobu se ZP a SP.
 • Jednorázové aktivity pro rodiny s dětmi.
 • Aktivizační služby a integrační aktivity.
 • Příměstské tábory pro děti s PAS. 
 • Víkendové pobyty pro rodiče s dětmi s PAS.

Rodinné Integrační Centrum oslovilo Nadaci LR v roce 2020 za účelem podpory služby Doprovázení a péče o dítě/osobu se zdravotním postižením a speciálními potřebami v Pardubickém kraji.
Služba DPD zahrnuje zajištění péče o dítě/osobu se ZP a SP v době, kdy se nemohou postarat pečující osoby.
Nadace LR podpořila tento projekt částkou 25.000 Kč a v následujícím roce počítá znovu s podporou.