Menu

PODPOŘILI JSME ATLETIKU BEZ BARIÉR

Opětovně jsme se v únorovém měsíci sešli s Atletikou Bez Bariér, z.s., která je jedna z nejúspěšnějších oddílů tělesně postižených atletů v České republice.  Nadace LR se rozhodla sporotvní klub podpořit i pro rok 2021, kdy finanční příspěvek bude použit na plánované akce v letošním roce:

Velká cena města Pardubic 8. 8. 2021

Školní atletický parapohár 10. 6. 2021

Pardubice Bez Bariér Open 19. 9. 2021

Pevně věříme, že se situace zlepší a všechny akce se vydaří, tak jako v předchozích ročnících.