Menu

Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s.

Na podzim roku 2017 zahájila Nadace LR spolupráci se spolkem Atletika Bez Bariér Pardubice.

Tento spolek zajišťuje a organizuje sportovní přípravu členů a dalších zájemců v atletice tělesně postižených sportovců. Organizuje, pořádá a zajišťuje atletické soutěže v ČR i v zahraničí.

Dále organizačně zabezpečuje sdružování dětí, mládeže a dospělých za účelem propagace a začleňování tělesně postižených do běžného života.

Atletika_bez_barier

 Šmidberský poděkování_Atletika BB

www.atletikabb.cz