Menu

Vodicí psi srdcem z.s.

Vodicí psi srdcem z.s. je spolek, jehož cílem je podpora osob s těžkým zrakovým znevýhodněním prostřednictvím kvalitního výcviku vodicích psů, dále pak neméně důležitý následný servis po předání vodicího psa klientovi.

Nadace LR se rozhodla pomoci zrakově znevýhodněným prostřednictvím podpory tohoto spolku, který zajišťuje výcvik vodicích psů s cílem zajistit co nejširší integraci zrakově znevýhodněných dětí, mládeže i starších osob do světa vidomých. Vodicí psi jsou pro osobu s hendikepem životně důležití. Proto nám jsou blízcí a chceme je podporovat.

Činnosti spolku jsou:

A) Předvýchova štěňat budoucích vodicích psů

Výběr a nákup vhodných štěňat plemen labradorský retriever a zlatý retriever od vybraných spolehlivých chovatelů. Zajištění předvýchovy štěňat (od 2 do 12 měsíců věku) v rodinách dobrovolníků – předvychovatelů za průběžného dohledu a účasti našich instruktorů.

Komplexní zdravotní prohlídka štěňat na specializovaných veterinárních pracovištích po ukončení předvýchovy před zařazením do specializovaného výcviku.

B) Výcvik a předání vodicích psů klientům

Specializovaný výcvik vodicích psů v trvání cca 10 měsíců provádí instruktoři s dlouholetou praxí v oboru s individuálním přístupem ke každému ze cvičených psů.

C) Následný servis po celou dobu činné služby vodicího psa

D) Propagační akce a osvětová činnost

Náklady na předvýchovu štěněte (od 2 do 12 měsíců jeho věku), spoluúčast při pořízení vodicího psa (10% z ceny) a především následný servis poskytovaný klientovi po celou dobu činné služby vodicího psa, už ve většině případů, nejsou klienti schopni pokrýt z vlastních finančních prostředků.

V roce 2017 se Nadace LR rozhodla spolufinancovat pořízení štěněte Glory Love, která nastoupila do specializovaného výcviku vodicích psů, ujali se jí noví dospělí instruktoři. Příspěvek Nadace LR činil
30.000,- Kč.

V roce 2018 se jednalo o finanční podporu nevidomého klienta formou příspěvku ve výši 10.000 Kč na doplatek na pořízení vycvičené Glory Love.

www.vodicipsisrdcem.cz