Menu

PODPOŘILI JSME STŘEDISKO RANÉ PÉČE V PARDUBICÍCH O. P. S.

Minulý rok Nadace LR ve prospěch Střediska rané péče zorganizovala sportovně charitativní akci „Den pro ranou péči“, díky kterému se za spolupráce CEE Logistics vyběhalo 45.500 Kč. Letošní ročník vzhledem k situaci COVID-19 byl odložen na jarní měsíce příštího roku.
Proto se Nadace LR rozhodla Středisku rané péče pomoci finanční částkou na úhradu nákladů spojených s víkendovým pobytem pro rodiny s hendikepovanými dětmi ve Zlínském kraji a k zakoupení multifunkčního zařízení Baffin Automatic RS, který bude sloužit na podporu vývoje dětí se závažným tělesným postižením.
Zařízení současně usnadňuje každodenní bezpečnou manipulaci s dětmi a prostřednictvím Střediska rané péče v Pardubicích je zapůjčováno klientským rodinám.

Jsme rádi, že i v této nelehké době můžeme pomáhat organizacím a rodinám s dětmi, které se nachází v nesnadném období.  Velice si ceníme konceptu Střediska rané péče, jehož přínosem je, mimo jiné, možnost nejprve kompenzační pomůcku rodinám zapůjčit a vyzkoušet, než se ji rozhodnou pro dítě pořídit.