Menu

Nadace Lenky a Romana Šmidberských navázala spolupráci se Střediskem rané péče v Pardubicích, o.p.s. počátkem roku 2019 vyhověním žádosti o finanční podporu  na pořízení 3 ks přenosného polohovacího sedátka do koupele SPLASHY v celkové hodnotě 38.000 Kč, která budou zapůjčována klientům, rodinám s dětmi se závažnými pohybovými postižením.

Posláním služby rané péče ve Středisku rané péče v Pardubicích, o.p.s. je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku od narození do 7 let s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra či kombinovaným postižením z Pardubického kraje prostřednictvím komplexu činností.

Činnosti služby rané péče:

  • výchovné, vzdělavácí a aktivizační
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytována dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

Středisko poskytuje konzultace v rodině, nabízí psychologické konzultace a psychorehabilitační pobyty, zapůjčuje stimulační, didaktické a kompenzační pomůcky a literaturu, poskytuje základní sociální poradenství, pomoc při jednání s úřady a jiné.

Společná cílová skupina, vzájemné sympatie a chuť spolupracovat v aktivitách pro děti daly vzniknout bližší spolupráci obou organizací. Pro klienty Střediska pořádá Nadace LR ve spolupráci s CEE Logistics a.s.

DEN PRO RANOU PÉČI, který se bude konat v sobotu odpoledne 21. září 2019 v pardubickém Parku Na Špici.

Účastníci se budou moci zapojit do běhu nazvaného Pomáhejme během, který bude zpeněžen a vybranou částku věnuje Nadace LR Středisku rané péče na pořízení kompenzačních pomůcek. Dále se mohou klienti zúčastnit koloběžkové štafety na podporu naší klientky Terezky Vargové. Prostory parku mohou účastníci využít k zábavě a odpočinku. K dispozici budou dětská zábavní stanoviště, cukrová vata, skákací hrad a další.

www.ranapece-pce.cz

Plakat_na_webpozvanka_nadacni_den_pro_ranou_peci_1plakat_predni_strana