Menu

CENA GRÁCIÍ PRO NAŠI NADACI!

Na sluncem zalité zahradě školy Svítání se uskutečnilo slavnostní předávání cen Grácií.

Hosty uvítala paní senátorka Miluše Horská, ředitelka školy a během slavnosti vystoupili žáci s hudebním a tanečním programem. Následně byli oceněni nominovaní z komerční i neziskové sféry, jednotlivci z řad rodičů a zaměstnanců.

Cenu pro naši nadaci převzala paní Lenka Šmidberská již po čtvrté!

Jsme všichni opravdu pyšní, že pomáháme škole, která hendikepovaným dětem nabízí vzdělávání, rozvoj, a především bezpečný přístav. Za dobu našeho partnerství jsme škole předali více než půl milionu korun!