Menu

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Škola Svítání už 25 let pomáhá dětem a mladým lidem se zdravotním postižením z celého Pardubického kraje. Rozvíjí činnost, která dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením prospívá, poskytuje jim vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života.

Ze skromné školy s 26 žáky je dnes organizace s 145 zaměstnanci, jenž dohromady pečuje ve svých 4 pobočkách o zhruba 700 žáků a klientů. Sváží je z různých koutů Pardubického kraje s pomocí čtyř svozových autobusů. Ty ročně najedou tisíce kilometrů, rychle se opotřebují, a tak je nyní potřeba pořídit autobus nový.

Nadace Lenky a Romana Šmidberských byla vůbec první, která škole Svítání přispěla do sbírky na tento autobus.“
(Mgr. Miluše Horská, ředitelka školy Svítání)

Příspěvek 30.000,- Kč symbolickou formou dárkového šeku předala paní Lenka Šmidberská na tradiční akci školy Svítání nesoucí název LETNÍ SPORTIÁDA aneb Skok přes Taxis, která byla zahájena 31. 7. 2017 v areálu dostihového závodiště v Pardubicích. Smíšená družstva tvořená dětmi zdravými a dětmi se zdravotním postižením celý prázdninový týden společnými silami bojovala o co nejlepší umístění. Děti se učily přijímat své rozdílné schopnosti, vzájemně se podporovat a spolupracovat.

V pondělí 26. listopadu 2018 od 19 hodin spolupořádá Nadace Lenky a Romana Šmidberských ve Východočeském divadle Pardubice Společný charitativní koncert dvou hudebních uskupení s širokým žánrovým záběrem a zajímavým uměleckým propojením. Celá nadační akce je cílená na podporu zakoupení nového svozového autobusu pro klienty Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ. Ten bude speciálně upravený pro potřeby klientů Svítání.

Vystoupí Jiří Pavlica Hradišťan společně s pěveckým sborem CONTINUO Pardubice.                

Nadace LR v letošním roce přispěje Svítání vlastní podporou v celkové částce 100.000,- Kč.

Škola Svítání je naší srdeční záležitostí. Denně se stará o děti, mezi nimiž máme žadatele a klienty. Jejich příběhy jsou nám důvěrně známy. Oceňujeme profesionalitu těch, kteří s dětmi pracují, jejich láskyplnost a každodenní radostnost vydávanou směrem k dětem s hendikepem. Tady může pracovat jen ten, kdo ví, proč tu je. A my dobře víme, proč chceme být se Svítáním a podporovat ho.
(Mgr. Lenka Šmidberská)

www.svitani.cz