Menu

Mladé divadelní studio LAIK

V centru pozornosti Nadace LR je divadelní uskupení Mladé divadelní studio LAIK, které již od roku 2013 působí při Východočeském divadle Pardubice a jehož nejlepší protagonisty Nadace LR letos prvně ocenila nadační cenou nazvanou NADAČNÍ CENA HERECKÝCH TALENTŮ.

A to v rámci nadačního projektu „Podpora mladých hereckých talentů Mladého divadelního studia Laik“.

Mladé divadelní studio LAIK vychovává a divadelně vzdělává zhruba 50 dětí ve věku od 7 do 17 let. Daří se jim realizovat představení pro děti a mládež. Někteří členové zároveň vypomáhají i s menšími rolemi i v inscenacích Východočeského divadla v Pardubicích.

Podpora Nadace LR spočívá jednak v motivační ceně vytvořené pro děti, jejímž prostřednictvím chce každoročně podporovat ty jednotlivce, kteří mají příkladný přístup k práci při zkoušení, respektují svého vedoucího a režiséra Zdeňka Rumpíka a jsou si vědomi týmové práce, bez které by samotná inscenace i zkoušení nemohlo fungovat.

Zároveň oceňuje ty, kteří nepodceňují školní přípravu a chtějí mít co nejlepší prospěch a chtějí být po všech stránkách slušnými lidmi a hrdými reprezentanty svého divadelního souboru.

29

Partner Nadace Lenky a Romana Šmidberských v oblasti kulturního rozvoje

www.vcd.cz