Menu

Erička - průběh léčby

Erička bude letos v Adeli více než doma, protože má zamluvených pět termínů rehabilitace.
Nyní se jí dařilo, cvičila dvě hodiny dopoledne a ještě hodinu odpoledne v závěsném zařízení zvaném Spidet, kde musela na lanech posilovat celé tělo. Maminka se raduje, že nyní Eričce už nahmatá i svaly na nohách.
Na logopedii ji také rozmluvili. Začala říkat pěkné čisté NE a samohlásky a, e, i, u.

Za Nadaci Lenky a Romana Šmidberských přejeme Eričce další úspěchy!