Menu

Od roku 2016 Nadace Lenky a Romana Šmidberských dlouhodobě podporuje tehdy 3letou holčičku Eričku, která se narodila jako zdravé miminko, ale po očkování komplexní hexavakcínou se její zdravotní stav postupně zhoršoval tak, že došlo k celkové regresi a Erička není schopna sama sedět, chodit, mluvit, ovládat samostatně svoje tělo.

Maminka Eričky vyvíjí velikou aktivitu k „restartování“ zdravotního stavu své dcery. Pravidelně navštěvují pojišťovnou hrazené lázně v Košumberku a kromě toho rodiče vyhledali speciální lázně v Klimkovicích u Ostravy a v Adeli v Piešťanech, kde se zdá, že je péče účinnější a holčičce zdravotní stav pomalými krůčky zlepšuje.

Ideálně by měla Erička speciální lázně navštívit 4x ročně na měsíční pobyt, který stojí přes 100 tisíc korun a není hrazen pojišťovnou. Pro rodinu tato situace znamená roční výdaj 400 tisíc korun.

Aktivita rodičů je obdivuhodná, snaží se všemožnými cestami a vlastní iniciativou získat peníze organizací různých akcí na podporu své dcery. Vzhledem k tomu, že Erička jeví veliké pokroky po návštěvě zmíněných lázní, naše Nadace LR chce vlastním přispěním a snahou pomoci příběh medializovat tak, aby se podařilo oslovit více lidí, kteří jsou ochotni se do pomoci zapojit.

Slovo maminky:
Děkujeme manželům Šmidberským, že mají srdce na pravém místě a dokáží pomáhat, kde je potřeba. Díky nim se nám daří jezdit 2x ročně do lázní, které jsou drahé a nehradí je pojišťovna.

Slovo Lenky Šmidberské:
Erička je jedním z našich dětí, které se snažíme podpořit v jejich zápolení s nepřízní osudu. Je to silná holčička a my věříme v pokrok její intenzivní léčby, která mimochodem zavedla naši pozornost k doktorce Augustinové, lékařce slovenského původu žijící v Egyptě. Její léčba prokazuje účinnost i u jiných dětí, které oslovily naši Nadaci.

Máte-li zájem Eričce přispět, můžete přímo na transparentní účet Eričky: 2701057041/2010.

Bližší informace o příběhu malé Eričky naleznete zde: www.kruckyproericku.cz.