Menu

Štědronoční zpívání pro Elišku

Na Štědrý den roku 2018 nadělila Nadace Lenky a Romana Šmidberských Elišce finanční obnos ve výši 30.000 Kč formou symbolického šeku, a to na půdě Východočeského divadla Pardubice. Šek převzali rodiče malé Elišky při tradičním Štědronočním zpívání.

Každoročně se zde scházejí herci a přátelé divadla s diváky, povídají si, společně notují koledy a rozjímají.

 A o sváteční noci nechybělo ani obdarování.

 Nadace LR se tak připojila k pořádajícímu Lions Clubu Pardubice a k publiku. Celkem se podařilo nasbírat úctyhodných 93.000 Kč, které jsou určeny pro pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro Elišku.

 Eliška je téměř pětiletá holčička trpící atypickou formou Rettova syndromu, mutací CDKL5 genu.

Více o Elišce a jejím příběhu naleznete na stránkách www.nadejeproelisku.cz.

 

Všem, kteří se připojili, patří velké poděkování.