Menu

Pavla je chráněnkyně Dětského domova Pardubice. Už odmalička ji to táhlo ke zvířatům.

Lásku ke koním si začala uvědomovat tak v sedmi letech. Poprvé se dostala ke koním ve VLO Přestavlky, kde se pomalu učila s nimi (spolu)pracovat. „Ten pocit, kdy jsem se dotýkala koně, byl nepopsatelný. Tedy nechci říct, že jsem si koně nehladila už dřív, třeba na poutích nebo rekreačních penzionech, ale to bylo pouze přes ohradu nebo mříže boxu. Tohle bylo jiné, kdy se můžete postavit vedle koně a sledovat, jak dýchá, jak na vás reaguje a jak ochotně k vám přistoupí, když z vás cítí zájem a nemusí se na vás dívat přes oplocení či box. Tohle pouto je velmi důležité.“

Pavla se s chutí dál zapojovala do jezdeckého sportu. Byla ze všeho nadšená, jak pokračuje v ježdění a čemu se může naučit. Uvědomovala si současně rizikovou stránku práce koňmi, adrenalin, ale hlavně lásku, důvěru…
U koní Pavla našla pouto a pochopení. S chutí na sobě pracuje. Možnost být s koňmi je pro ni motivací a uvědomila si, že je to to, co by chtěla dělat.

Dnes na nich oceňuje především jejich velikost, ušlechtilost a krásu. Pavla ví, že není jednoduché se o koně postarat, a není to jednoduché ani samotném jezdeckém sportu, ať už se jedná o fyzickou práci, nároky na psychiku i finanční stránku. Přesto nebo právě proto je Pavla nadšenou studentkou Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem.

Jezdectví je ekonomicky náročný sport. Nadace LR se proto rozhodla podpořit Pavlu ve studiu vybraného oboru a současně jí umožnila pořídit jezdecké potřeby a jezdecké oblečení v rámci příspěvku 15 000,- Kč.