Menu

Matějovi je nyní 22 let a má diagnostikovanou poruchu autistického spektra PAS, konkrétně Aspergerův syndrom. Mimo to má diagnostikovanou dyslexii, dysgrafii, dysortografii a obsedantně kompulzivní poruchu.

V současné době studuje na Vysoké škole kreativní komunikace v Praze, obor Animace a vizuální efekty. Je to ale škola soukromá a roční školné činí v současné době 103 tis. Kč. 
Přestože má Matěj PAS, je to velice talentovaný hoch, kterého baví počítačová grafika a věnuje se jí už pár let. Nejprve začínal s jednoduchými skicami a časem přešel do digitální grafiky. Dnes již skicy tvoří  v počítači nebo na tabletu.
Díky studiu může Matěj tvořit vizuální tvorbu. Mezi jeho dosavadní úspěchy patří projekt MATTRIX – Matějův svět počítačové grafiky, kde Matěj vytvořil několik výtvarných děl a ty pak putovaly po výstavách.
V roce 2018 Matěj pracoval na vývoji počítačové hry Limbless a také vytvořil grafický videoklip k hudebnímu videu skupiny Phosgene girls -93.
Nadace LR Matěje tento rok podpořila a je tedy novým přírůstkem do naší rodiny :).

Pokud byste měli zájem se o Matějovi dozvědět více informací, podívejte se na jeho webové stránky:
https://matt-rix.cz/en/