Menu

Anička je od dětství velmi pohybově nadaná. Od 3 let navštěvovala taneční kroužek. Ve 4 letech udělala přijímací zkoušku na baletní školu v Pardubicích. Zde cvičila celých 7 roků a dosahovala velmi dobrých výsledků. Před ukončením 5. ročníku základní školní docházky absolvovala talentové zkoušky v Praze i v Brně. V Brně byla přijata. Jako 11-ti letá nastoupila na Taneční konzervatoř Brno při Janáčkově divadle v Brně.

To byla zásadní změna v jejím životě a bylo na ní vidět, že se chce klasickému tanci a baletu věnovat na špičkové úrovni.

Vzhledem k tomu, že Anička byla nezletilá a její tatínek v důchodu, odešla spolu s ním do Brna. Rodina se rozdělila. Pro rodinu to současně znamenalo zajistit funkčnost dvou domácností a vyřešení vyšších nákladů spojených s pobytem Aničky v Brně.

Aničce navíc přibyly další aktivity jako sólový zpěv, moderní gymnastika na Černých Polích, soukromé hodiny baletu u sólisty NDB Mgr. Kováře. Anička také vyhrála konkurz na Labutí jezero a vystupuje s hostujícími profesionály.

Rodiče Aničky požádali Nadaci LR o podporu Aničky po dobu studia. Vzhledem k věku rodičů a vzniklé náročné finanční situaci spojené s udržením chodu dvou domácností a také věku Aničky, se Anička stala účastnicí sociálního programu.

Nadace LR chce Aniččin talent podpořit a pomoci rodině finanční situaci zvládnout.

Nadační příspěvek ve výši 60.000,- Kč věnovala Nadace LR na úhradu části nákladů spojených s pobytem a vzděláváním Aničky na Taneční konzervatoři Brno, příspěvková organizace, na období 1. pololetí školního roku 2017/2018.