Menu

Vzdělávací institut Sféra je nový pardubický projekt, který svojí činností míří na děti i dospělé toužící po vzdělání. Ve svém sídle v Automatických mlýnech nabízí nepřebernou škálu vědeckých kroužků a workshopů, jichž se může účastnit každý v jakémkoliv věku. Zájemci si tak mohou vyzkoušet činnosti z oborů jako je chemie, fyzika nebo třeba grafika.

Nás Sféra oslovila s prosbou o financování vzdělávacího programu ´Za tajemstvím přírody´ určeného pro talentované žáky druhého stupně základních škol. Ty čeká celkem 13 setkání pod vedením lektora, a finálním výstupem pak bude žáky zpracovaný pohled na určité téma. Cíl celého projektu, tedy podpora nadaných dětí, je nám v Nadaci velmi blízký a těšíme se na další zprávy o průběhu kurzů.