Menu

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 nahrává vzpomínky pamětníků zásadních událostí 20.století. Byla založena skupinou českých novinářů a historiků, kteří věřili, že tito pamětníci by měli mít příležitost vyprávět svůj příběh a uchovat jej tak pro generace budoucí. Za dobu svého působení Post Bellum dokázalo sesbírat tisíce příběhů pamětníků totalitních režimů 20.století – přeživších holocaustu, válečných veteránů, odbojářů, politických vězňů.  

Stěžejním projektem Post Bellum se tak stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních pamětníků, doplněná fotografiemi, deníky a jinými archiváliemi z té doby. Cílem Paměti národa je mimo jiné dostat tyto vzpomínky, zážitky a osobní pohled na události 20.století do povědomí širšího publika. Rozhovory s pamětníky je možné si poslechnout na vlnách Českého rozhlasu v cyklu Příběhy 20.století. Po České republice má organizace také 8 poboček, tzv. Institutů Paměti národa, které pořádají přednášky, workshopy nebo interaktivní výstavy.

Post Bellum, respektive pardubickou Paměť národa, jsme podpořili začátkem letošního roku. Ve spolupráci s organizací Kalyna totiž organizují divadelní kroužek pro ukrajinské děti, které budou mít za úkol vybrat si jeden příběh ze sbírky Paměti národa a zinscenovat jej. Toto několikaměsíční úsilí pak zakončí veřejným vystoupením na Malé Scéně Východočeského divadla v Pardubicích.