Menu

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice je školským zařízením zřízené Statutárním městem Pardubice. Organizuje pod sebou hudební, sportovní a pohybové aktivity. Mimo jiné má pod křídly Pohybové studio Hroch Pardubice, které se věnuje taneční přípravě především talentovaných dětí a mládeže.

 

Vybrané dívčí taneční skupiny talentovaných dětí s názvy H9 a H10 se obrátily na Nadaci LR s žádostí o podporu. Jde o dívky ve věku 10 až 12 let, a 14 až 16 let, které se aktivně věnují tanci.

Dívky ve věku 10-12 let tančí styl disko dance a contemporary. 

Druhá skupina dívek ve věku 13-15 let se věnuje tanečnímu stylu contemporary.
Trénují 2x týdně pod vedením trenérky Michaely Novotné, někdy chodí dívky ještě navíc na gymnastiku. 

Skrze tanec a pravidelné cvičení si dívky budují nejen dobrou kondici, ale smysl pro zodpovědnost a fair play. 

 

Každý rok se účastní několika postupových soutěží po celé České republice. V letošním roce se zúčastní celoevropské soutěže Dance World Cup, která se uskuteční v termínu 28. 6. - 6. 7. 2019 v Portugalsku (Braga). A právě proto se obrátily na Nadaci LR.

 

Nadace Lenky a Romana Šmidberských podpoří obě taneční skupiny pořízením týmového reprezentačního oblečení pro tento šampionát.

 

Odkaz na videa:

H9: https://www.youtube.com/watch?v=ZIldzAO0Jrg

H10: https://www.youtube.com/watch?v=ujGKPjwYIaw