Menu

Pardubický dětský sbor byl založený v roce 1960 sbormistrem Vlastislavem Novákem. Během krátké doby se sbor vypracoval na špičku českých dětských sborů.

 

Sbor vystupoval v nejproslulejších koncertních sálech v Evropě, Americe, Asii (Japonsko, Taiwan, Čína) a v Austrálii, spolupracoval s řadou profesionálních těles, orchestrů a sólistů jak v ČR, tak i v zahraničí (Komorní filharmonie Pardubice, Kvarteto litevské filharmonie Vilnius, Komorní orchestr Kaunas, Janáčkovo kvarteto, Virtuosi di Praga, atd.), vydal několik profilových CD.

 

Pardubický dětský sbor zpívá a spolupracuje ročně v průměru na cca 30 koncertech v ČR a v zahraničí, je pořadatelem Mezinárodního festivalu dětských a mládežnických sborů.

 

Současným uměleckým vedoucím a sbormistrem je pan Zdeněk Kudrnka.

Děti pod jeho vedením získaly řadu ocenění ve sborových soutěžích a aktuálně se připravují na Koncertní zájezd do Kanady. Sbor oslovil v Kanadě několik dětských pěveckých sborů s myšlenkou reciproční výměny. Projekt podporuje i Nadace Lenky a Romana Šmidberských.

 

Sbor Iuventus Cantans byl zároveň letošním hostem Dětského domova Pardubice na akci Dětský den aneb Děti dětem, která proběhla 31. května 2019 a kde s úspěchem představil svůj repertoár těm nejmladším.

www.iuventus-cantans.cz