Menu

Dětský domov Pardubice 

S Dětským domovem Pardubice spolupracuje Nadace LR aktivně a dlouhodobě. Dětský domov podporuje výchovnou péči dětí a mládeže s nařízenou ústavní výchovou. V současnosti se aktivně starají o 32 dětí.

Vzhledem k dlouhodobým osobním vazbám ředitelky Nadace LR Lenky Šmidberské k Dětskému domovu, směřuje Nadace LR svoji podporu a pomoc dětem tak, aby jim umožnila zpestřit pobyt v Dětském domově a dopřát jim prožití chvílí, které děti jinak zažívají ve fungujících rodinách.

V roce 2018 jsme se v Nadaci LR dále rozhodli podpořit svěřenkyni Dětského domova, slečnu Pavlu, která je nadšenou studentkou Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Dostala finanční příspěvek na nákup jezdeckých potřeb a jezdeckého oblečení. Současně jsme se rozhodli Pavlu podpořit ve sportovních aktivitách a vzdělávání ve školním roce 2018/2019.

Nadace LR zároveň věnovala dětem z Dětského domova částku 20.000,- Kč na „Putovní pěší výlet NÁCHOD – VELKÁ DŘEVÍČ – OSTAŠ“, který se uskutečnil v termínu 16.-21.8.2018

Již druhým rokem jsme pro děti z Dětského domova připravili tradiční Mikulášskou besídku s doprovodným programem a v roce 2018 Nadace LR při této akci věnovala dětem výlet do Pekla Čertovina v hodnotě 20.000,- Kč.

www.ddpardubice.cz