Menu

Dětské centrum Veská poskytuje služby zdravotnického zařízení a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jedná se o služby pobytové, ambulantní, terénní a zároveň pomáhá dětem a jejich rodinám, které potřebují pomoc v nepříznivých životních situacích.

Jako zdravotnické zařízení poskytuje služby:

  • dětem s potřebou vysoké míry podpory a specializované péče a jejich rodinám
  • dětem se specifickými potřebami, které nenaleznou jiné kolektivní zařízení
  • rodičům, kteří potřebují pomoc při zácviku v péči o dítě
  • dětem a mladým maminkám s nařízenou ústavní výchovou

Jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je krizovým zařízením pro děti a jejich rodiny.
Poskytuje:

  • pobytovou službu, kdy vytváří náhradní domov dětem, které z různých důvodů nemohou být dočasně se svou rodinou nebo blízkými osobami
  • pomoc rodině, která má v DC Veská dítě umístěné

Nadace LR v roce 2018 podpořila Dětské centrum Veská částkou 20.000 Kč, která byla použita na financování zdravotnické pomůcky - elektrického zvedáku se dvěmi vaky k přesouvání imobilních klientů.

www.dcveska.cz