Menu

Wheelchair Basketball Studánka Pardubice, z.s.
(„WBS Pardubice“)

 

WBS Pardubice je basketbalový klub vozíčkářů je otevřený všem, které kromě hendikepu spojuje především týmový duch a radost z pohybu. Spolek sdružuje handicapované sportovce již osm let. Tým pardubických basketbalistů na vozíku je nejaktivnějším českým klubem.

Hlavními úkoly spolku jsou:

  • Podporovat přípravu tělesně postižených sportovců v basketbale, a to v oblasti organizační, metodické a ekonomické.
  • Vytvářet podmínky pro využití volného času lidí s tělesným postižením a zapojit je do sportovních a tělovýchovných aktivit. Pomáhat tak lidem s fyzickým postižením při jejich integraci do společnosti. Pomáhat jim při snaze o dosažení kvalitního, důstojného a aktivního života.

Vedle pravidelných soutěží se tým účastní turnajů doma i v zahraničí a rovněž každoročně pořádá mezinárodní turnaj Pardubický pohár, na který se sjíždějí vozíčkáři z ČR, Polska, Rakouska a Maďarska. V loňském roce se jednalo již o 6. ročník, který se uskutečnil ve sportovní hale pardubické univerzity.

Každoročně se tým účastní i exhibicí a charitativních akcí.

V letošním roce to byly např.:

  • Sportovní kurz pro Centrum Paraple v Nových Hradech
  • Kladrubské hry – rehabilitační ústav Kladruby
  • Hry handicapované mládeže – Brno
  • Den bez bariér – Olomouc
  • Sportovní den Decathlon – Hradec Králové
  • Charitativní akce pro nemocné děti - McDonalds Pardubice
  • Sportovní park Pardubice
  • Sportiáda pro Svítání – Pardubice

Poprvé jsme s Nadací LR shlédli exhibici spolku na Letní sportiádě školy Svítání o prázdninách roku 2017. Proto jsme si spolek WBS Pardubice pozvali jako hosty na akci „Dětský den aneb Děti dětem“ konanou v květnu roku 2018, kde mohli basketbalisté na vozíku předvést své sportovní umění dětem ze školy Svítání a dětem z Dětského domova Pardubice. Ony si následně mohly hru a práci s míčem vyzkoušet ze sedu ve vozíku.

Na podzim roku 2018 jsme se rozhodli organizaci finančně podpořit, a to cestou financování pořízení sportovních dresů a tréninkových triček.
(Mgr. Lenka Šmidberská)

www.wbspardubice.cz