Menu

Společnost Jana Kašpara, z.s.

V roce 2017 navázala Nadace LR spolupráci se Společností Jana Kašpara, z.s., která je zapsaným spolkem založeným za účelem uchovávat památku prvního českého aviatika a pardubického rodáka Ing. Jana Kašpara, propagovat jeho jméno a zásluhy ve městě Pardubice, v regionu Pardubického kraje i dál.

Jan Kašpar je významná pardubická osobnost, jehož památku je třeba ctít a udržovat v povědomí nejenom Pardubáků. Jako průkopník české aviatiky uskutečnil Jan Kašpar první let před diváky 16. dubna 1910. Dálkový přelet z Pardubic do Prahy se mu vydařil 13. května 1911.

O rok později zřídil Jan Kašpar v Pardubicích Aviatickou školu.

Ve snaze zajistit odpovídající význam a odkaz této osobnosti se spolek Společnost Jana Kašpara spojil s žijícím rodinným příslušníkem, praneteří Jana Kašpara, paní MUDr. Evou Perrovou a zrekonstruoval RODINNOU HROBKU na Městských hřbitovech v Pardubicích. V den 130. výročí narození Jana Kašpara byla předána veřejnosti v rámci DNE DOPRAVY ČR.

Dalším významným projektem Společnosti Jana Kašpara byla realizace projektu DAR NA SOCHU ING. JANA KAŠPARA, kdy spolek vyzval pardubické obyvatele, živnostníky, patrioty a další, aby přispěli na sochu prvního českého aviatika.

Socha je umístěna na třídě Míru v Pardubicích v místech bývalého hotelu Veselka, kde se Jan Kašpar narodil.

Silná vazba k osobnosti Jana Kašpara souvisí s vřelým vztahem k létání samotného zakladatele Nadace LR, Romana Šmidberského, který považuje Jana Kašpara za odvážného průkopníka českého aviatismu.
Láska k létání a pilotování oba muže spojuje. Proto si Nadace LR velmi váží činnosti Společnosti Jana Kašpara a ráda podporuje její aktivity a úsilí o obnovení a udržení památky Jana Kašpara, rodáka z Pardubic. Nadace LR podporuje tento spolek rovněž proto, že usiluje o propagaci a podporu letecké dopravy a aviatiky formou kulturních i společenských aktivit, jakož i o rozvoj vzdělanosti.

Nadace LR podpořila neziskovou činnost tohoto spolku v roce 2017 nadačním příspěvkem ve výši 50.000,- Kč a příspěvkem ve stejné výši i v roce 2018.

www.spolecnostjanakaspara.cz