Menu

Štědronoční zpívání – tradiční, každoročně pořádaný kouzelný večer ve Východočeském divadle přímo na Štědrý den. Herci společně s diváky každoročně oslavují kouzlo Vánoc, společně zpívají koledy, povídají si
o Vánocích a nechybí ani představení nejrůznějších známých scén či muzikálových písní. Tato tradice byla odstartována před 15 lety a vzešel z ní i velmi hezký záměr, jak v tento den pomoci potřebným.

Východočeské divadlo je letitě spojeno spoluprácí s Lions Clubem Pardubice. A právě při Štedronočním zpívání propojení přineslo ovoce v podobě charitativního záměru. Pravidelně je vybrána hendikepovaná osoba, nejčastěji dítě, v jehož prospěch se „zpívá“ a vybírají se peníze ve finanční sbírce.
Lions Club Pardubice oslovil ke spolupráci Nadaci Lenky a Romana Šmidberských, aby se svým přispěním
do večera rovněž zapojila. Čímž se odstartovala spolupráce, kdy Nadace LR už po 2 ročníky doporučila nadačního žadatele o finanční podporu.

V roce 2018 byla vybrána klientka Nadace LR Eliška, které se podařilo během Štědronočního zpívání nasbírat celkem 93.000 Kč. Nadace LR předala šek s 30.000 Kč, Lions Club Pardubice s 40.000 Kč a o zbytek financí
se postarali diváci a pod skvělým vedením herců VČD, kteří celý večer skvěle moderují.

V roce 2019 byla charitativní sbírka určena na zahraniční léčbu Nicolase. Nadace LR Nicolasovi předala šek s částkou 30.000 Kč, pardubický Lions Club věnoval 57.000 Kč a s přispěním diváků se vybralo krásných
119.000 Kč.

Rok 2020 se nesl v jiné atmosféře z důvodu celosvětové pandemie COVID-19. Akci se ale nakonec podařilo zorganizovat a alespoň formou živého on-line vyslání. A již tradičně se propojily snahy pardubického Lions Clubu a Nadace Lenky a Romana Šmidberských. Pomoc byla směrována klientce Střediska rané péče v Pardubicích, Marušce, které se souhrnně vybralo 60.000 Kč na pořízení sportovního kočárku Benecyklu.

V roce 2021 byla vybrána klientka Nadace LR Erička. Během celého večera se nakonec vybralo krásných 86. 487 Kč, které budou použity na léčebný pobyt v lázních v Košumberku.

Štědronoční zpívání je krásnou událostí, která se snaží lidem vytvořit úsměv na tváři a to i těm, kteří to v nelehké době potřebují.