Menu

Chodil jsem - nechodím, běhal jsem - neběhám, skákal jsem - neskáču.“

Niky je třináctiletý chlapec, který z plného zdraví vážně onemocněl ve svých 9 letech. V říjnu 2015 prodělal ischemii míšního moku (část míchy se neprokrvila), která měla za následek částečné ochrnutí nohou - parézu. Lékaři nevylučují, že vývinem Nikyho těla v období puberty a dospívání se může mícha opět propojit. Rehabilitace je pro něj velmi důležitá. S hendikepem Niky bojuje statečně, cvičí jak doma, tak v rehabilitačních centrech. Niky používá mechanický vozík, zvládne se postavit na nohy, ale není schopen delší samostatné chůze.  Během posledních měsíců se „dopracoval“ k přesunu do auta o berlích.

Rodina Nikyho se počátkem letošního roku obrátila na Nadaci LR s žádostí o podporu v injekční léčbě Nikyho u paní doktorky Evy Augustinové v Egyptě. O úspěších této léčby víme i od dalších klientů, proto jsme se v Nadaci LR rozhodli Nikymu přispět částkou 30.000 Kč. Dvoutýdenní léčebný pobyt v Egyptě absolvoval Niky během měsíce června 2019 se značným úspěchem. Léčba pomáhá, Niky na ní reaguje.
Paní doktorka Augustinová dala Nikymu „stavební materiál“, ale stavět musí už sám.
Maminka bude doma pokračovat s podáváním léků a bude aplikovat regenerační injekce ještě několik měsíců.
Výsledkem léčby je, že Niky začíná lépe cítit nohy a povrch, na který došlapuje. Levou nohu nemohl zvednout vůbec, teď nohy střídá při cvičení.

Držíme Nikymu palce i nadále!