Menu

Michalka se narodila jako zcela zdravé miminko, avšak od půl roku věku kvůli vážným zdravotním problémům, které u ní nastaly patrně v souvislosti s očkováním a rozsáhlou dechovou a srdeční zástavou, neovládá vlastní tělíčko ani řeč, nechodí, nesedí sama bez opory a je odkázána na pomoc maminky a tatínka. Po zástavě srdce a dechu se navíc přidala i epilepsie. Míša je zcela odkázána na péči rodiny a odborníků. Potřebuje zvláštní pomůcky, stravu, léky a služby, které většinou pojišťovna nehradí a výdaje na ně šplhají až k 250 tis. Kč ročně.

Dvoupatrový dům, ve kterém Michalka s rodinou bydlí, není bezbariérový, proto už bylo potřeba přistoupit k jeho úpravám. Přestavba byla nutná i s ohledem na náročnou operaci zad kvůli zhoršující se skolióze, kterou Míša podstoupila v říjnu 2017, kdy jí byly voperovány výztuhy podél páteře. Jak Michalka roste a je těžší, rostou nároky na manipulaci s ní a její přemisťování po bytě. Proto bylo třeba pořídit stropní zvedák.

Michalka vyžaduje 24 hodinovou péči, která je fyzicky, psychicky i finančně náročná. Díky nadačnímu příspěvku 30.000,- Kč mohla doplatit rodina speciálně upravenou autosedačku Panda, doplatit zdvižné zařízení pro snazší manipulaci s Míšou v domácím prostoru, a doplatit rehabilitaci v Janských Lázních v roce 2018 a rehabilitačně polohovací pomůcky.

Máte-li zájem Mišce přispět, můžete přímo na transparentní účet spolku Miška, z.s. vedený u České spořitelny, a.s.: 4628948399/0800.

Bližší informace o příběhu Mišky naleznete na: www.pomoztemisce.cz

Miska