Menu

Dnes jednadvacetiletý Honza se narodil předčasně ve 24. týdnu. Jeho diagnózou je dětská mozková obrna (DMO) - kvadruparetická forma, opožděný psychomotorický vývoj, těžké mentální postižení, porucha autistického spektra a zrakové postižení. V poslední době se u Honzíka objevily sklony k epileptickým záchvatům.

Od ukončení školní docházky ve speciální škole před čtyřmi lety, je v domácí péči maminky samoživitelky, zcela odkázán na její péči. Ačkoliv je Honzíkovo postižení klasifikováno jako velmi těžké, vždy se dařilo posunout se dopředu, nebo alespoň zabránit ztrátě nabytých dovedností. Kdykoliv Honzík uděla sebemenší pokrok v motorické oblasti, poskočí výše i mentálně.
Honzík se v rámci svých možností snaží zapojovat do dění kolem sebe, pomocí obrázkové komunikace doplněné jednoduchými gesty se dokáže dorozumět s nejbližším okolím. Spolupracuje při sebeobsluze, pokouší se samostatně zvládat jízdu na vozíku, rád jezdí na speciálně upraveném kole a miluje hudbu. Maminka Honzy se snaží zajišťovat neustálé podněty k jeho rozvoji a učení - od každodenních běžných aktivit (pomoc při vaření, nákupech), přes sebeobsluhu (rozepínání bundy apod.), po výlety a vycházky.
Honzík je aktivní a velmi houževnatý, snaží se překonávat veškeré překážky, které před něj jeho postižení staví.

v červnu 2012 Honza prodělal operaci nohy a po měsíci se stavěl na čtyři a nově začal trochu lézt.
Mimo následné klasické rehabilitační programy dvakrát absolvoval intenzivní léčbu Klim-therapy v Sanatorii Klimkovice s dobrými výsledky. Honzík zaznamenal velký skok v psychomotorickém vývoji. Začal více reagovat a komunikovat s okolím, vyslovuje nová slova.

Absolvoval také dva rehabilitační programy v ARCADA NeuroMedical Center v Ostravě. Zde se podařilo ho zvednout z vozíku, postavit na nohy a s pomocí doprovodu zvládl i několik kroků.
To je obrovský úspěch a pokrok, který dává naději, že Honzík může mimo jiné svou aktivní účastí pomoci mamince zvládat péči o něj. Díky přesunům , , po nohách“ šetří fyzickou kondici maminky, jejíž fyzické síly jsou neustálým přenášením a přesouváním Honzíka značně vyčerpány.

Po konzultaci s lékaři a terapeuty byl Honzíkovi opět doporučen intenzivní rehabilitační program v Neurorehabilitačním a edukačním centru ARCADA v Ostravě. Cenu za třítýdenní program si Honzíkova matka jako samoživitelka nemohla dovolit. Nadace LR proto Honzovi věnovala částku
50.000 Kč jako příspěvěk na rehabilitační program v roce 2019.