Menu

Denisa je téměř 23letá slečna, která přišla na svět předčasně a v jednom roce jí byla diagnostikována dětská mozková obrna, v pěti letech přišla další diagnóza, autismus.

I přes každodenní rehabilitace, časté operace, bohužel i nezdařené, lázeňskou péči je Deniska odkázaná na invalidní vozík. Vyžaduje celodenní péči a jen na pár hodin navštěvuje Denní stacionář Slunečnice. Je absolventkou Praktické školy Svítání.

Žije sama s maminkou. Jejich měsíční náklady zahrnují bydlení, stravu, běžné měsíční náklady, případnou sociální péči, školné, náklady spojené s provozem automobilu, někdy kulturní akce.

Před pěti lety se Denisce navíc začala bortit páteř a má těžkou hyperlordózu a skoliózu.

Díky Nadaci Lenky a Romana Šmidberských byla pořízena speciální židle, kterou pojišťovna hradí jen částečně a která Denisce umožňuje sedět u jejího oblíbeného počítače a trávit v ní většinu času doma. Dále rodina díky příspěvku pořídila monitorovací zařízení pro vzdálený dozor jako prevenci případů Denisčina sebepoškozování.

Nadace LR věnovala Denisce a její mamince příspěvek na pořízení nového automobilu.
Původní desetileté auto již nebylo spolehlivé.
Vzhledem k Denisčiným diagnózám a imobilitě je pro rodinu nemyslitelné využívat veřejné dopravy. Automobil používá její maminka denně k přepravě Denisky do školy, k pravidelným návštěvám lékařů a na nákupy. Dále jezdí na psycho-rehabilitační pobyty rodičů s dětmi, na kulturní akce a na výlety, které má Deniska ráda.