Menu

Daneček je klientem Střediska rané péče v Pardubicích a díky nim se dostal i do naší nadační rodiny. Danečkovi byla diagnostikována smíšená vývojová dysfázie, která mu způsobuje problémy s mluvením a musí tak docházet na logopedii. Paní logopedkou mu bylo doporučeno navštěvovat lekce Play Wisely (tzv. moudré hraní), který u dětí rozvíjí zejména jazykové dovednosti a schopnosti spojené s učením se. Také rozvíjí pohybové dovednosti jako je rovnováha či motorika, tedy vše, co Daneček ke svému správnému vývoji potřebuje. Nadace LR se tedy rozhodla na tyto lekce přispět a těšíme se, až uvidíme Danečkovy pokroky.