Menu

Adrianovi jsou pouhé 3 roky. Před jeho narozením, ve 27. týdnu těhotenství bylo mamince sděleno, že její budoucí syn, Adrian, má podezření na mozkovou vadu. Ta se následně na magnetické rezonanci potvrdila. Jedná se o diagnózu parciální ageneze corpus callosum a septum pelucidum. Je to vrozená vývojová vada centrálního nervového systému, ke které patří značně omezená motorická koordinace a svalová hypotonie.

Adrian je plně odkázán na 24 hodinovou péči rodiny. Ve svých 3 letech ještě nechodí ani nemluví. Rodina se mu přes tato úskalí snaží pomoci formou ergoterapie a hipoterapie. Tyto dvě léčebné metody jsou zaměřeny na rozvoj motoriky, koordinace a senzomotoriky. Dvakrát také absolvoval lázeňský pobyt v Hamzově léčebně v Luži a od jeho narození intenzivně rehabilituje Vojtovu metodu a Bobath koncept.
Tento rok Adrian navštíví léčebnu Sarema v Liberci v Jedličkově ústavu. Součástí je rehabilitace TheraSuit, program, určený přímo k neurologickým onemocněním tohoto typu. Výsledkem je zlepšení fyzických, ale i mentálních schopností dítěte. Zmíněná rehabilitace by se měla absolvovat čtyřikrát ročně. Vzhledem k tomu, že tento typ rehabilitace není hrazen zdravotní pojišťovnou, Nadace LR se rozhodla malému Adrianovi pomoci a přispět finanční částkou 20 000 Kč na rehabilitaci v Liberci, kam by měl být Adrian v červnu 2020 přijat.