Menu

Naše pomoc Ukrajině nekončí!

Kdybychom vám před 24. únorem řekli, že budeme do týdne pomáhat lidem prchajícím před válkou, a navíc před válkou v Evropě, neuvěřili byste nám. Ale tato situace nastala, a i když nás slovo „válka“ již několik měsíců děsí, snažíme se a pomáháme. Postupně tak, jak přicházeli uprchlíci do Čech, tak jsme i my krok za krokem řešili vše potřebné.  

Ubytování maminek s dětmi bylo díky vedení společnosti CEE Logistics možné v bytovém domě v Rybitví. Sem postupně přišlo 30 rodin nejen našich řidičů. Společnost dům vybavila během několika dní vším potřebným. Pro uprchlické rodiny Nadace LR připravila balíčky základních potravin také drogistické a hygienické potřeby na první dny po příchodu. A další kroky následovaly v rychlém sledu: prvotní kontakt s úřady, zajištění jazykových kurzů pro děti i dospělé, koordinace mezi zřizovatelem školních zařízení (obec Rybitví) a rodiči, zajištění umístění dětí do škol a školek a v neposlední řadě zajištění lékařské péče. Podařilo se nám domluvit pro několik maminek pracovní příležitost a tím uklidnit jejich rodinné zázemí.

Po zajištění všech důležitých a potřebných věcí jsme chtěli vytvořit něco jen pro děti. Musely odejít z domova bez svých oblíbených hraček do zcela cizího světa, kde nerozumí jazyku a nemají své kamarády. A tak jsme se pokusili vytvořit malý pohádkový svět, kde se na ošklivé a smutné věci zapomíná. Dětský koutek nám pomohly zrealizovat děti z Dětského domova Pardubice, které ho vyzdobily pod vedením své úžasné paní vychovatelky. Také přinesly ukrajinským kamarádům plné krabice sladkostí, které nakoupily z prodeje vlastních maleb. Předaly je spolu s paní ředitelkou Kateřinou Fialovou. Obrovské poděkování patří také našim přátelům, kamarádům, zaměstnancům CEE Logistics za krásné plyšáky, panenky, hry, omalovánky a skládačky.

Nadace LR podpořila i další organizace, které připravovaly akce pro Ukrajinu. Finančně jsme podpořili Východočeské divadlo Pardubice, které pořádalo 1.dubna „Koncert s Ukrajinou“ částkou 20.000 Kč. Další částku 15.000 Kč jsme předali při koncertě, který pořádal Klub chlapeckého sboru Bonifantes, 26.dubna s názvem Tóny pro Ukrajinu a kde se vybralo celkem 181.441 Kč. Na červencový Mezinárodní festival sborů IFAS jsme připravili částku 10.000 kč.

Víme, že zatím bohužel, nic nekončí, ale snažíme se, jak nejlépe umíme. A především máme Vás, tak to nevzdáme!

Děkujeme