Menu

POMÁHÁME PARDUBICKÉ NEMOCNICI

Vzhledem k situaci spojené s pandemií koronaviru se Nadace Lenky a Romana Šmidberských rozhodla poskytnout finanční dar Pardubické nemocnici. Účelem daru je nákup nového přístroje pro oddělení mikrobiologie – a sice se jedná o izolátor nukleových kyselin NX485, , který bude sloužit ke zvýšení kapacity laboratoře při zpracování odebraných vzorků pacientů na Covid-19.  

Dne 28. 5. 2020 proběhlo setkání s MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA a předání šeku Pardubické nemocnici v hodnotě
100 000 Kč.

Věříme, že nový přístroj pomůže snadnějia rychleji testovat možné pozitivní pacienty COVID-19.

sek_aktualita_webIMG_20200528_0810242