Menu

MÁJOVÉ A PODZIMNÍ DAROVÁNÍ KRVE

Ve středu 2. května a ve čtvrtek 3. května 2018 proběhla premiérová nadační akce MÁJOVÉ DAROVÁNÍ KRVE na Transfúzním oddělení Nemocnice Pardubice.

Nadace LR tím úspěšně zahájila tradiční setkávání v měsíci květnu s cílem darovat „kousek sám ze sebe“ tomu, kdo to momentálně potřebuje.

Dárcem krve může být zdravá osoba ve věku od 18 do 65 let, vážící nad 50 kg, zdravotně pojištěná v České republice. Způsobilost k odběru posoudí vždy odborný pracovník na transfuzním oddělení přímo před vlastním odběrem, který trvá 5 až 10 minut. Po odběru krve je třeba fyzicky se šetřit a zajistit si dostatek tekutin.

V rámci 1. ročníku odběru se poskytlo 10 odvážných osob celkem 4,5 litru krve.

Pro ty, kteří neměli možnost se z nejrůznějších důvodů zúčastnit premiérového květnového darování, bylo
11. října 2018 zrealizováno 2. kolo odběru krve nazvané PODZIMNÍ DAROVÁNÍ KRVE. Toho se zúčastnilo 6 odvážných osob – jeden muž a pět žen – z toho dvě prvodárkyně.

Celkem odevzdali 2,7 litru krve.

Tento projekt byl pojat jako užitečný skutek, ale také jako další možné stmelení lidí, kteří sdílí záměry rodinné Nadace LR. Darování krve je symbolickým a milým činem všech, kteří v dárcovství vidí smysl.

Jako poděkování obdrželi dárci krve originální perník od firmy Perník Janoš.

 

Děkujeme statečným!