Menu

NADAČNÍ AKCE – PŘIPRAVUJEME

Hradišťan & Jiří Pavlica a pěvecký sbor CONTINUO Pardubice
KDY: 26. listopadu 2018 od 19 hodin
KDE: Východočeské divadlo Pardubice

Srdečně zveme na připravovaný charitativní koncert, který pořádá Nadace LR v pondělí
26. listopadu 2018 v 19 hodin ve Východočeském divadle Pardubice.

Rozhodli jsme se připravit projekt, který v rámci jednoho večera propojí dvě hudební tělesa – Hradišťan pod vedením Jiřího Pavlici a pěvecký sbor CONTINUO Pardubice pod vedením sbormistryně Lucie Gregorovič Fárové. Obě spolu v minulosti již spolupracovala.

Hudební večer bude charitativně směrován k podpoře organizace, která denně pečuje o děti vyžadující zvláštní péči – Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ.

Naše Nadace se Svítáním aktivně a dlouhodobě spolupracuje. V portfoliu klientů, které podporujeme, jsou i děti ze Svítání. Právě proto vnímáme naléhavou potřebu, se kterou se Svítání již 2. rokem potýká, a to je sbírka na zakoupení nového svozového autobusu, kterým škola denně sváží svoje klienty z různých koutů Pardubického kraje do školy a zpět domů.

Svítání už 25 let pomáhá dětem a mladým lidem se zdravotním postižením. V současnosti pečuje zhruba o 700 žáků a klientů. Stávající 4 minibusy najedou ročně 150 000 km a přepravují denně 65 klientů. Úroveň péče, kterou škola poskytuje dětem s postižením, je velmi vysoká a v Pardubickém kraji nemá konkurenci.

I to je důvod, proč jsme se rozhodli sbírku podpořit a z nadačních prostředků věnovat ve prospěch Svítání 100.000,- Kč.

Snažíme se do podpory tohoto projektu zapojit i další partnery, aby se k naší nadační částce připojili, navýšili ji a celková darovaná suma tak přiblížila možný termín koupě svozového minibusu.

Připojit se ale může kdokoli – buď přímo na účet Svítání nebo při návštěvě koncertu věnovat hotovost do připravené pokladny určené pro veřejnou sbírku.

Věříme, že spolu s námi prožijete příjemný hudebně laděný večer a zároveň se připojíte k nadačnímu úmyslu.