Prohlášení o přístupnosti

Tyto webové stránky byly vytvořeny s důrazem na maximální přístupnost obsahu a funkčnost pro všechny uživatele internetu. Zdrojový kód webu byl vytvořen podle standardu HTML5 a vizuální formátování je řešeno pomocí kaskádových stylů (CSS2CSS3).

Při tvorbě webu bylo přihlíženo k zásadám přístupnosti podle metodiky WCAG 1.0 a podle zásad projektu Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých – Blind Friendly Web. Veškeré texty webu lze libovolně zvětšovat či změnšovat pomocí standardních nástrojů prohlížeče.

Na moderních prohlížečích (Internet Explorer 9, Firefox 5, Chrome 14, Safari 5, Opera 6 a vyšších) je podporován responzivní design. Obsah webové stránky se automaticky přizpůsobuje aktuální šířce okna prohlížeče.

Kontakt na webmastera

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle Vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, napište nám. Budeme se snažit případné nedostatky odstranit.

NADACE LENKY A ROMANA ŠMIDBERSKÝCH

třída Míru 2800
530 02 Pardubice
E: info@nadacelr.cz
T: +420 464 601 876

Projektový manažer a kontaktní osoba:
Mgr. Monika van Leeuwen
E: monika.leeuwen@nadacelr.cz
T: +420 604 320 901

Nadace je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka N 409

GDPR – Informace o ochraně osobních údajů

Nadace Lenky a Romana Šmidberských (dále jen „provozovatel“) si uvědomuje důvěrnost uvedených osobních údajů a informace o uživateli uchovává a zpracovává v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Nadace Lenky a Romana Šmidberských