NADACE LENKY A ROMANA ŠMIDBERSKÝCH

třída Míru 2800
530 02 Pardubice
E: info@nadacelr.cz
T: +420 464 601 876

Projektový manažer a kontaktní osoba:
Mgr. Monika van Leeuwen
E: monika.leeuwen@nadacelr.cz
T: +420 604 320 901

Nadace je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka N 409

GDPR – Informace o ochraně osobních údajů

Nadace Lenky a Romana Šmidberských (dále jen „provozovatel“) si uvědomuje důvěrnost uvedených osobních údajů a informace o uživateli uchovává a zpracovává v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Nadace Lenky a Romana Šmidberských